PhD

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

Instructor
+998 71 202 01 20
shavkiddin@mail.ru
4.2 /5
(138)
Modullarini 521 nafar tinglovchi o‘zlashtirgan

Modullari

courses

РАҚАМЛИ ЭТИКА ВА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ

Mavzular: 2 4 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Mavzular: 3 6 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Mavzular: 5 10 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Mavzular: 2 4 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich