PhD

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

Instructor
+998 71 202 01 20
shavkiddin@mail.ru
4.4 /5
(105)
Modullarini 386 nafar tinglovchi o‘zlashtirgan

Modullari

courses

РАҚАМЛИ ЭТИКА ВА АХБОРОТ ХАВФСИЗЛИГИ

Mavzular: 2 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

МАСОФАВИЙ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Mavzular: 3 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

РАҚАМЛИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИ

Mavzular: 5 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich

courses

ТАЪЛИМ ЖАРАЁНИНИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИ

Mavzular: 2 soat

Adashboyev Shovqiddin Mexriddinovich