Kurslar

Ko`rish
courses

Oliy ta’lim muassasalari kafedralari faoliyatini tashkil etish yuritish va boshqarish

language: uzl 0 soat Tinglovchilar: 119

courses

Innovatsion menejment

language: uzl 36 soat Tinglovchilar: 690

courses

Pedagogning kreativ kompetentligini rivojlantirish

language: uzl 36 soat Tinglovchilar: 723

courses

Konstitutsiya huquqlarimiz kafolati

language: uzl 32 soat Tinglovchilar: 532

courses

Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 1110

courses

Raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot

language: uzk 72 soat Tinglovchilar: 7290

courses

Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish

language: ru 16 soat Tinglovchilar: 1702

courses

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

language: uzk 28 soat Tinglovchilar: 503

courses

Pedagogik mahorat

language: uzk 36 soat Tinglovchilar: 259

Pedagogika

courses

Yoshlarning odam savdosi va majburiy mehnat bilan bog`liq jinoyatlarini oldini olish

language: uzk 12 soat Tinglovchilar: 4580

courses

English for Specific Purposes

language: uzl 18 soat Tinglovchilar: 402

courses

Oliy ta`lim muassasalarida komplayens nazorat tizimini boshqarish va korrupsiyaga qarshi kurashish

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 4500