Kurslar

Ko`rish
courses

Innovatsion menejment

language: uzl 36 soat Tinglovchilar: 532

courses

Pedagogning kreativ kompetentligini rivojlantirish

language: uzl 36 soat Tinglovchilar: 523

courses

Konstitutsiya huquqlarimiz kafolati

language: uzl 32 soat Tinglovchilar: 531

courses

Pedagogik faoliyatda raqamli kompetensiyalar

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 929

courses

Raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot

language: uzk 72 soat Tinglovchilar: 7205

courses

Korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish

language: ru 16 soat Tinglovchilar: 1501

courses

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

language: uzk 28 soat Tinglovchilar: 332

courses

Pedagogik mahorat

language: uzk 36 soat Tinglovchilar: 253

Pedagogika

courses

Yoshlarning odam savdosi va majburiy mehnat bilan bog`liq jinoyatlarini oldini olish

language: uzk 12 soat Tinglovchilar: 4510

courses

English for Specific Purposes

language: uzl 18 soat Tinglovchilar: 369

courses

Oliy ta`lim muassasalarida komplayens nazorat tizimini boshqarish va korrupsiyaga qarshi kurashish

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 4379

courses

Uchastka saylov komissiyalari a`zolarining faoliyatini samarali tashkil etish

language: uzk 20 soat Tinglovchilar: 2643