Kurslar

Ko`rish
courses

Masofaviy ta`lim platformalari uchun video kontentlarni yaratish

language: uzk 0 soat Tinglovchilar: 0

courses

Pedagogik mahorat

language: uzk 36 soat Tinglovchilar: 142

Pedagogika

courses

Yoshlarning odam savdosi va majburiy mehnat bilan bog`liq jinoyatlarini oldini olish

language: uzk 12 soat Tinglovchilar: 3945

courses

English for Specific Purposes

language: uzl 18 soat Tinglovchilar: 262

courses

Oliy ta`lim muassasalarida komplayens nazorat tizimini boshqarish va korrupsiyaga qarshi kurashish

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 3356

courses

Uchastka saylov komissiyalari a`zolarining faoliyatini samarali tashkil etish

language: uzk 20 soat Tinglovchilar: 2269

courses

Kredit-modul tizimi asosida ta'lim jarayonlarini tashkil etish

language: uzk 24 soat Tinglovchilar: 17163

courses

Raqamli texnologiyalar va raqamli iqtisodiyot

language: uzk 72 soat Tinglovchilar: 6465

courses

Masofaviy ta'limni tashkil etish texnologiyalari

language: ru 72 soat Tinglovchilar: 0

courses

Masofaviy ta'limni tashkil etish texnologiyalari

language: uzk 72 soat Tinglovchilar: 15455

courses

English (Beginner)

language: uzk 72 soat Tinglovchilar: 15936

EduMall - Professional LMS Education Center HTML Template
Buy Now